google-site-verification=0756n4gdKbyL3dq7cHIn-uSaz7lUG9PMymy109GyL84

درباره ما

مزایای همکاری با ارقام حساب

سازمانها امروزه نه تنها به دنبال راه حل های مقرون به صرفه برای فعالیت غیرعملیاتی مانند خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی هستند، بلکه انتظار دارند با کنترل و مدیریت بهتر پارامترهای مالی از قبیل گردش نقدینگی، نسبت های مالی و … بهره وری و سودآوری کسب و کار خود را افزایش دهند. علی رغم اینکه خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی به عنوان فعالیت غیر عملیاتی محسوب می شود، اما خدمات حسابداری و مالیاتی جزء جدایی ناپذیر از قابلیت های عملیاتی سازمان و عملکرد سیستماتیک است. بنابراین، برون سپاری خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی به ارقام حساب قطعا به ساده سازی و رشد عملیات اصلی کسب و کار مشتریان کمک می کند.

باما تماس بگیرید

خدمات

خدمات ارائه شده توسط ما در ارقام حساب

تصویر تلنگر

خدمات مالی و مالیاتی

مجموعه کاملی از صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی (شامل خلاصه‌ای از اهم رویه‌های حسابداری و توضیحات تکمیلی) تنظیم میگردد

خدمات مالی و مالیاتی

مجموعه کاملی از صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی (شامل خلاصه‌ای از اهم رویه‌های حسابداری و توضیحات تکمیلی) تنظیم میگردد
تصویر تلنگر

خدمات مالی و مالیاتی

ماموران مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات علاوه بر دفاتر قانونی (روزنامه و کل) و دفاتر مشاغل (درامد و هزینه) به صورتحساب های مودی نیز اتکا میکنند ،که یکی از این صورتحساب ها گزارش خرید و فروش فصلی است…

خدمات مالی و مالیاتی

ماموران مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات علاوه بر دفاتر قانونی (روزنامه و کل) و دفاتر مشاغل (درامد و هزینه) به صورتحساب های مودی نیز اتکا میکنند ،که یکی از این صورتحساب ها گزارش خرید و فروش فصلی است…
تصویر تلنگر

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و اخذ یا تمدید گواهی ارزش افزوده

انجام امور حسابداری و حسابرسی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تنظیم دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه،انجام امور مالیاتی شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات سال مالی شرکتها و موسسات،مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی و حضور در کمیسیون مالیاتی با وکالت رسمی…

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و اخذ یا تمدید گواهی ارزش افزوده

انجام امور حسابداری و حسابرسی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تنظیم دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه،انجام امور مالیاتی شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات سال مالی شرکتها و موسسات،مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی و حضور در کمیسیون مالیاتی با وکالت رسمی…
تصویر تلنگر

مشاوره

بررسی و تهیه یادداشت سود و ضرر های سالیانه مالی و گزارشات نرم افزار اموال و داراییهای ثابت است ، این یادداشت ها در دفتری ایجاد می شوند و دارای فرم های تصویب شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور است که باید توسط شرکت حسابداری …

مشاوره

بررسی و تهیه یادداشت سود و ضرر های سالیانه مالی و گزارشات نرم افزار اموال و داراییهای ثابت است ، این یادداشت ها در دفتری ایجاد می شوند و دارای فرم های تصویب شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور است که باید توسط شرکت حسابداری …
تصویر تلنگر

آموزش

طبق قانون ثبت شرکتها، هر شرکت تا ۲ ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت مالیات سرمایه ابتدایی می باشد و در واقع تشکیل پرونده دارایی …

آموزش

طبق قانون ثبت شرکتها، هر شرکت تا ۲ ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت مالیات سرمایه ابتدایی می باشد و در واقع تشکیل پرونده دارایی …
تصویر تلنگر

ثبت شرکت و تغییرات

شرکتهای تجاری باید قبل از پایان هر سال مالی اقدام به ثبت و پلمپ دفاتر قانونی خود (دفتر روزنامه / دفتر کل) نزد اداره ثبت شرکت ها ، جهت سالآینده نمایند.لذا دفاتر هر سال مالی باید درسال مالی قبل پلمپ شده باشد …

ثبت شرکت و تغییرات

شرکتهای تجاری باید قبل از پایان هر سال مالی اقدام به ثبت و پلمپ دفاتر قانونی خود (دفتر روزنامه / دفتر کل) نزد اداره ثبت شرکت ها ، جهت سالآینده نمایند.لذا دفاتر هر سال مالی باید درسال مالی قبل پلمپ شده باشد …
کاری که ما انجام داده ایم

تاریخچه موفقیت های ارقام حساب

در راستای افزایش بهره وری و کمک به بازار کسب و کار کشور در زمینه به روز شدن مدیریت حسابداری شرکت ها، تیمی مجرب متشکل از مشاوران به کار گرفته ایم

0+

پرونده مالیاتی

0+

مشتری

0+

تحریر دفاتر

0+

میلیارد تخفیف مالیاتی
با ما تماس بگیرید

هدف حسابداری مالیاتی، ردگیری وجوه ورودی و خروجی مرتبط با افراد و نهادهاست.

مشکل مالیاتی دارید؟

اکنون با ما تماس بگیرید

مقالات جدید

به روز ترین مقالات در ارقام حساب